Zápis 2016 - 2017

Výsledky zápisu

Do Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace byli na školní rok 2016-17 přijati všichni uchazeči.

Vydávání rozhodnutí se uskuteční ve středu 18.5.2016 na úřadě MČ Praha Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 od 8:30 do 10:00 a od 13:00 do 17:00 v zasedací místnosti.

Informace k zápisu 2016/2017 do MŠ Formanská

Výdej žádostí

Úterý 19. 4. od 7:00 do 9:00 v zasedací místnosti MČ Praha Újezd - Kateřinská náměstí 465/1 nebo v rámci informační schůzky.

Informační schůzka

Středa 20.4. a čtvrtek 21.4. v 16:00 v zasedací místnosti MČ Praha Újezd - Kateřinská náměstí 465/1.
Vzhledem k velikosti místnosti je třeba se předem objednat na telefonním čísle: 737 212 528 nebo na emailu: msformanska@seznam.cz

Příjem žádostí

2.5. 8:30 - 10:00 a 13:00 - 17:00 v zasedací místnosti MČ Praha Újezd - Kateřinská náměstí 465/1.
3.5. 8:30 - 10:00 a 13:00 - 17:00 v areálu SK Újezd - tenisový klub, Nad Statkem 118.

SK Újezd - tenisový klub, Nad Statkem 118

MČ Praha Újezd, Kateřinská náměstí 465/1

Dokumenty, které budete potřebovat:

Rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, lékařem potvrzený Evidenční list, vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ a Prohlášení o vzájemné shodě při zastupování dítěte.
Zákonný zástupce dítěte, který není státním občanem ČR také doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka na základě stanovených kritérií (zveřejněny na webu MŠ, na úřední desce a provizorním webu MŠ Formanská - www.msformanska.cz), nikoliv pořadí podaných žádostí.

Mateřská škola Formanská Formanská ulice
149 00, Praha 4 - Újezd

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy
msformanska@seznam.cz
+420 737 212 528

Těšíme se na Vaše děti i spolupráci s Vámi...